Omställning Stenungsund

Omställning Stenungsund verkar efter samma principer som den nationella och globala rörelsen Omställningsnätverket. Klicka på länken för att läsa vilka de principerna är!


Samlingsplats för aktörer i Stenungsunds kommun som arbetar för omställning till ett hållbart samhälle, biologisk mångfald, återbruk och minskade utstläpp av växthusgaser. Vilka är vi? Klicka på läs mer i varje ruta så kommer du till respektive hemsida!


 Hartills Trädgårdar AB


Hos oss kan du beställa alla slags arbeten och växter. Kvalitetstänkande, ekologi, biologisk mångfald och hållbarhet är våra ledstjärnor..

Stenungsunds Naturskydds-förening
Vi vill uppnå

- miljömässigt engagerade kommuninvånare och aktiva medlemmar

- biologisk mångfald i tätort, skog och mark. Vi arrangerar utflykter, föredrag mm.

Hos Marta

och Maria

secondhandbutik,

en del av Svenska kyrkan.

 Vi har funnits sedan 2003.

Vi stöder hjälpverksamhet både lokalt, nationellt och internationellt,

Runåbergs fröer


Ekologiska fröer för nordiska trädgårdar.
Vi tycker att det är värt att slå vakt om våra "Kulturarvs-sorter". Ekologisk odling är en förutsättning för jordens överlevnad.


Faster Bertas stuga Jörlanda


Konst & Hantverk, lokalt procucerat av lokala hantverkare. Vi satsar på ekologiskt, återbrukat och hållbart när det är möjligt.

Timmervikens Skafferi finns i Jörlanda mellan Kungälv och Stenungsund. Här kan du köpa färska, närodlade grönsaker och honung direkt från bonden!

Omställning Hällungebygden

-  arbetar för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, Skapar aktiviteter t ex föreläsningar, studiecirklar, caféträffar, plantbytardagar, vandringar mm. 

På gång i Stenungsunds kommun:Kontakta oss